فشنگی چراغ دنده عقب جک S5


فشنگی چراغ دنده عقب جک S5

قیمت فشنگی چراغ دنده عقب جک S5 | فشنگی چراغ دنده عقب اصلی جک S5 | بهترین فشنگی چراغ دنده عقب جک S5
فشنگی چراغ دنده عقب جک S5

-مدار چراغ دنده عقب همانند چراغ ترمز میباشد و فشنگی دنده عقب جک S5 روی گیربکس قرار دارد .
-اگرهردو چراغ دنده عقب روشن نشود فشنگی
چراغ دنده عقب جک S5 یا فیوز سوخته است.
-اگر یکی از لامپها روشن نشود لامپ سوخته یا سیم آن قطع شده است.

-برای عیب یابی فشنگی چراغ دنده عقب جک S5 کافی است دو سیم ان را بهم وصل نماییم اگر چراغها روشن شد عیب از فشنگی چراغ دنده عقب جک S5 میباشد.

-اتوماتیک راهنما سه عدد فیش دارد که پایه x به IGN پایه L  به دسته راهنما و پایه P به چراغ الارم راهنما در پنل متصل میشود. در بعضی از اتوماتیک ها پایه P موجود نیست.

 

 


برچسب ها :
قیمت فشنگی چراغ دنده عقب جک S5 فشنگی چراغ دنده عقب اصلی جک S5 بهترین فشنگی چراغ دنده عقب جک S5 فشنگی چراغ دنده عقب فابریکی جک S5 خرید فشنگی چراغ دنده عقب جک S5 فشنگی چراغ دنده عقب جک S5 فروش فشنگی چراغ دنده عقب جک S5