مه شکن عقب وسط جک S3


مه شکن عقب وسط جک S3

قیمت مه شکن عقب وسط جک S3 | بهترین مه شکن عقب وسط جک S3 | مه شکن عقب وسط اصلی جک S3
مه شکن عقب وسط جک S3 

این قطعه بر روی سپر قرار دارد. به علت داشتن طلق فلزی در درون خود سبب تمرکز نور بازتابی می شود.

موارد استفاده از پرژکتور و یا چراغ مه شکن عقب وسط اصلی جک S3:

هوای بارانی ، هوای برفی ، هوای مه آلود ، تاریکی های مطلق

این چراغ مه شکن دارای قدرت تابشی عالی می باشد. بنابراین موجب به وجود آمدن اختلال در دید راننده خودرو پشتی می شود.

برای روشن کردن چراغ پرژکتوریا مه شکن عقب وسط جک S3 ، ضروریست تا چراغ را هم روشن کنید. با این کار کمک به مشاهده بهتر خودرو به وسیله خودرو پشتی می شود.

 

 


برچسب ها :
قیمت مه شکن عقب وسط جک S3 بهترین مه شکن عقب وسط جک S3 مه شکن عقب وسط اصلی جک S3 مه شکن عقب وسط جک S3 خرید مه شکن عقب وسط جک S3 مه شکن عقب وسط ارجینال جک S3 فروش مه شکن عقب وسط جک S3 مه شکن عقب وسط جک اس 3 مه شکن عقب وسط فابریکی جک S3