دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60


دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60

بهترین دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60 | دستگیره داخلی راست و چپ اصلی لیفان X60 | خرید دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60
دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60 یکی از مهمترین عناصر طراحی شده در خودرو است . در واقع این دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60 خودرو دارای مکانیزم بسیار ساده ای جهت باز و بسته کردن درب خودرو است. البته شما با کشیدن دستگیره به سمت داخل باعث کشیده شدن سیمی در داخل که به زبانه درب خودرو وصل است میشود. و در نتیجه زبانه درب خودرو آزاد شده و باز می شود.

وجود دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60 :

نیاز به داشتن احساس ایمنی و امنیت در خودرو

اطمینان به دلیل عایق بندی عالی درب های امروزه

وجود دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60 و نقش درب های خودرو در جذابیت ظاهری  خودرو

نقش مهم درب های خودرو در ارتقای حالت آیرودینامیکی خودرو.

البته باید بدانید که این دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60 در جلو و عقب خودرو بر روی هر 4 درب خودرو وصل می شود.


برچسب ها :
بهترین دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60 دستگیره داخلی راست و چپ اصلی لیفان X60 خرید دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60 دستگیره داخلی راست و چپ فابریکی لیفان X60 قیمت دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60 دستگیره داخلی راست و چپ لیفان X60