سنسور اکسیژن ولکس سی30


سنسور اکسیژن ولکس سی30

سنسور اکسیژن ولکس سی30|سنسور اکسیژن ولکس سی30اصلی|خرید سنسور اکسیژن ولکس سی30
سنسور اکسیژن ولکس سی30 قطعه ای در خودرو است کــه نسبت اکسیژن موجود در گاز یا مایع را اندازه گیری می کند و در تمامی خودروها وجود دارد و در خودروهای جدید به صورت متعدد از آن استفاده می شود. نسبت اکسیژن به مایع یا گاز به نام نسبت لامبدا خوانده می شود. در مـــوتور احتراق داخلی این سنسور نسبت اکسیزن موجود در گازهای خروجی از اگزوز را اندازه گیری می کند .

کمی قبل از خرابی ، تعویض شود. برخی کارشناسان توصیه می کنند ، برای جلوگیری از کاهش توان حداکثر مـــوتور باید پس از طی مسافت های مشخص نسبت به تعویض سنسور اکسیژن ولکس سی30 انجام داد.


برچسب ها :
سنسور اکسیژن ولکس سی30 بهترین سنسور اکسیژن ولکس سی30 سنسور اکسیژن ولکس سی30اصلی خرید سنسور اکسیژن ولکس سی30 فروش سنسور اکسیژن ولکس سی30 سنسور اکسیژن اورجینال ولکس سی30