اویل کولر جک S۵

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین اویل کولر جک S5

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

یکی دیگر از قطعات خودرو جک S5  این قطعه می باشد . در حقیقت اویل کولر جک S5 خنک کننده روغن است. روغن موتور در دمای نرمال به حرکت روان قطعات کمک می‌کند. روغن گرم شده، رقیق می‌شود و تماس قطعات موتور افزایش می‌یابد. در حالی که روغن غلیظ باعث فرسایش کمتر در موتور  می‌شود. این اویل کولر جک S5 با خنک کردن روغن گرم شده، سبب طول عمر روغن می‌شود.


کولر دارای لوله های مارپیچ است که از طریق آن جریان که گرما را به هوا انتقال می دهند.   کولرها مانند رادیاتور عمل می کنند، اویل کولر جک S5 باعث می شود آنها کارآمدتر شوند. همه می دانند که روغن موتورو روان کننده های موتور باعث حرکت اجزا محرک می شود اما بسیاری متوجه نمی شوند که روغن نیز قطعات را سرد می کند.

در نتیجه دیرتر نیاز به تعویض روغن دیده می‌شود. اویل کولر جک S5 بطور معمول در جایی جلوی خودرو قرار می‌گیرد تا در معرض هوا باشد.

اما در برخی ماشین‌ها نیز روغن با کمک آب خنک می‌شود.یعنی اویل کولر جک S5 دارای یک رادیاتور آب نیز هست.

البته در موتورهای احتراق داخلی، سیستم خنک‌ کننده  بسیار مهم است.این سیستم اجزای گوناگونی دارد. پیشرانه‌های احتراق داخلی به‌صورت آب‌خنک یا هواخنک هستند.

 

 تماس با ما