چراغ راهنمای جلو راست لیفان X۶۰

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین چراغ راهنمای جلو راست لیفان X60

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

متاسفانه امروزه افراد کمتری به چراغ راهنمای خودرو، اهمیت می دهند. با این حال استفاده از چراغ راهنما، مهمترین کاری است که راننده برای آگاه کردن دیگران از حرکت ماشین خود با هدف پایین آوردن خطرات احتمالی می باشد.

در واقع این چراغ راهنمای جلو راست لیفان X60 در جلو وسمت راست و چپ روی سپر قرار دارد .

چراغ راهنمای جلو راست لیفان X60 وسیله ای است جهت آگاه سازی رانندگان دیگر از حرکت احتمالی خود به سمت راست یا چپ که این وسیله در اکثر خودروها در سمت چپ غربیلک فرمان تعبیه شده است. در واقع ما برای این کار از چراغ راهنمای خودرو استفاده می کنیم که به سایر رانندگان اطلاع دهیم قصد تغییر مسیر داریم.

قوانین راهنما زدن و زمان مناسب از چراغ راهنمای جلو راست لیفان X60  ترافیک، و همچنین تصادف احتمالی را کاهش می دهد، چراکه رانندگان دیگر متوجه تغییر مسیر شما خواهند شد.


 تماس با ما