سوپاپ دود جک J۵

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین سوپاپ دود جک J5

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

شناخت سوپاپ ها ( سوپاپ جک J5دود و سوپاپ هوا) :

تشخیص انواع سوپاپ ها و طرز قرار گرفتن آن ها بر روی سرسیلندر در خودرو یکی از مواردی است که تمام تعمیرکاران خودرو باید در این باره اطلاعات کامل داشته باشند. زیرا برای فیلرگیری و قیچی کردن و به دست آوردن احتراق ضروری است.

در واقع این سوپاپ ، سوپاپ دود جک J5 و هوا که تنها مجرا های تنفس موتور هستند از مهمترین بخشهای هر سیلندر به شمار می آیند که با آسیب دیدن آنها به دلیل نشت هوا در زمان تراکم سیلندر موتور دچار افت چشمگیر قدرت و افزایش بسیار زیاد مصرف سوخت می شود.


در حقیقت از سوپاپ هوا هوای تمیز وارد موتور می شود و از سوپاپ دود جک J5 مواد حاصل از احتراق خارج می شوند که آلودگی های زیادی را همراه دارند، علاوه بر آن هوای ورودی خنک و دود خروجی به شدت گرم است پس به این خاطر است که سوپاپ دود جک J5 به شدت تحت تاثیر تنشهای مختلف قرار دارد. به همین دلیل در صورتی که سوپاپ دود بزرگ طراحی شود به دلیل ضعیف شدن بدنه حرارت و آلودگی های مختلف به سرعت باعث تخریب این سوپاپ می گردند.

 

  علت دوم این که هوا در هنگام ورود به سیلندر تنها با نیروی مکش موتور وارد می شود و همین امر باعث کندی دم موتور نسبت به بازدم می شود، زیرا در زمان خروج دود، فشار سیلندر که به صورت یک پمپ عمل می کند و دود را خارج می کند به همراه اختلاف فشار بالای میان محفظه سیلندر و هوای بیرون باعث سرعت بالای خروج دود از سیلندر نسبت به ورود هوا می شود.


در راه برای تشخیص سوپاپ دود جک J5از سوپاپ هوا وجود دارد:


1-تشخیص سوپاپ دود جک J5 و هوا از نظر شکل ظاهری (زمانی که سوپاپ در دست ما قرار دارد )

الف : سوپاپ هوا دارای نعلبکی بزرگتر و گوشت نازکتر می باشد و جنس سوپاپ هوا نرم تر ازسوپاپ دود جک J5 می باشد.

ب : سوپاپ دود جک J5 دارای نعلبکی کوچکتر و ضخامت بیشتر (دامنه پهن تر) بوده و جنس سوپاپ دود جک J5 سخت تر از سوپاپ هوا ست .


2-شناخت سوپاپ ها زمانی که موتور بسته است .

1- از طریق مانیفولد : سوپاپهایی که در مجاورت مانیفولد ورودی هوا قرار گرفته اند سوپاپ هوا و سوپاپهای که در مجاورت دود قرار گرفته اند سوپاپ دود جک J5 می باشد . این طریق برای موتورهای Iشکل دو ردیفه بسیار آسان می باشد .

2-از بازی سوپاپ ها : با در نظر گرفتن تعداد دو سوپاپ برای هر سیلندر از ابتدای موتور دو سوپاپ را جدا کرده سپس موتور را در جهت گردش خودش با دست می چرخانیم که معمولا طرف راست است .تماس با ما