چراغ خطر روی صندوق عقب جک S3


چراغ خطر روی صندوق عقب جک S3

چراغ خطر روی صندوق عقب فابرکی جک S3 | بهترین چراغ خطر روی صندوق عقب جک S3 | خرید چراغ خطر روی صندوق عقب جک S3
چراغ ها در خودرو بسیار حائز اهمیت است که به بخش های مختلف تقسیم می شوند. چراغ های جلو چراغ های خطر(ترمز) ،چراغ های احتیاط، چراغ های شب چراغ های مه شکن، چراغ های کوچک، چراغ های فلاشر، راهنما چراغ دنده عقب، چراغ های داخل اتاق و تزیینی که همه این موارد اشاره شده می تواند در خودرو استفاده شود .


چراغ خطر روی صندوق عقب جک S3  ، به منظور هشدار و هم چنین مشخص نمودن موقعیت خودرو در محیط کم نور، هوای مه آلود و نیز تاریکی هوا طراحی، در قسمت عقب خودرو در روی بدنه نصب می شود.


در این قسمت چراغ خطر عقب به 4 بخش تقسیم می شود :

چراغ شب : هنگامی که نور جاده و مسیر کم می شود از چراغ های ماشین استفاده کنید چراغ های عقب روشن خواهد شد.

چراغ ترمز: این چراغ ها که معمولا در داخل چراغ خطر تعبیه می شود که با ترمز کردن راننده روشن شده و به رانندگانی در پشت سر شما حرکت می کنند اخطار می دهد که از سرعت خود کم کنند.

چراغ دنده عقب: هنگام رانندگی به محض اینکه شما گیربکس خود را درحالت دنده عقب قرار دهید این چراغ روشن خواهد شد و به رانندگانی که از عقب به شما نزدیک می شوند اطلاع می دهد و معمولا به رنگ سفید در داخل چراغ خطر تعبیه می شوند

چراغ راهنما: برای آگاه کردن رانندگاه روبرو و پشت سر هنگام گردش به چپ یا راست از این چراغ ها استفاده می شود که با تایم مشخص شروع به روشن و خاموش شده می کند. که به صورت استاندارد رنگ زرد دارد.


برچسب ها :
چراغ خطر روی صندوق عقب اصلی جک S3 قیمت چراغ خطر روی صندوق عقب جک S3 چراغ خطر روی صندوق عقب فابرکی جک S3 بهترین چراغ خطر روی صندوق عقب جک S3 خرید چراغ خطر روی صندوق عقب جک S3 فروش چراغ خطر روی صندوق عقب جک S3