قفل درب جلو جک j۵

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین قفل درب جلو جک j5

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

قفل درب جلو جک j5

در بیشتر خودروها مدرن مانند جک که مجهر به قفل برقی است، کلید فعال و غیر فعال کردن قفل درب جلو جک j5 در واقع با ارسال نیرو به دستگاه فعال کننده که قفل را باز می‌کند، عمل می‌کند. اما در اغلب سیستم های پیچیده تر که راه های متعددی برای قفل و باز کردن قفل درب دارند، سیستم کنترل کننده بدنه تصمیم می‌گیرد که چه وقت قفل را غیر فعال کند. کنترل کننده بدنه در واقع یک کامپیوتر در خودرو شما است. در واقع این سیستم  حواسش به چیزهای بسیاری در خودروی شما است که باعث میشود خودرویتان با شما دوستانه تر رفتار کند.

در مورد قفل های برقی، کنترل کننده بدنه، تمام منبع های  ممکنه برای ارسال سیگنال به قفل درب جلو جک j5 ، یا باز شدن قفل را تحت کنترل خود دارد. با کنترل صفحه کلید متصل به درب خودرو، در صورت صحیح بودن کد وارده، قفل درب جلو جک j5  را باز می‌کند. کنترل کننده بدنه فرکانس سیگنال رادیویی را کنترل می‌کند و قفل درب جلو جک j5  را زمانی که کد دیجیتالی دریافتی از فرستنده کلید خودرو یتان درست باشد باز می‌کند و همچنین تمامی سوییج های داخل خودرو را کنترل می‌کند. زمانی که کنترل کننده بدنه هریک از سیگنال های ذکر شده را از منابع شان دریافت می‌کند، نیرو را برای باز یا بسته کردن قفل درب جلو جک j5 در اختیار فعال کننده می‌گذارد.تماس با ما