میل موجگیرعقب جک اس 5


میل موجگیرعقب جک اس 5

میل موجگیرعقب جک اس 5|قیمت میل موجگیرعقب جک اس 5
 این میل موجگیرعقب جک اس 5 معمولاً زیر کاپوت وصل شده و سر فنرهای طرفین خودرو را به یکدیگر متصل می کند.


در خودروهایی که از سیستم تعلیق مستقل بهره می برند، این میله(میل موجگیرعقب جک اس 5 ) در زیر بازوها نصب می شود.


بسیاری از خودروهای امروزی، در قسمت جلو دارای استرس بار (میله تعادل) هستند و برخی


از خودروهای اسپرت نیز، در قسمت عقب نیز از میله تعادل بهره می برند.


برچسب ها :
میل موجگیرعقب جک اس 5