چراغ راهنما چپ لیفان X60


چراغ راهنما چپ لیفان X60

چراغ راهنما چپ لیفان X60 فابریکی | بهترین چراغ راهنما چپ لیفان X60 | چراغ راهنما چپ لیفان X60 اصلی
در حقیقت این چراغ راهنما چپ لیفان X60  در جاهای مثل کنار چراغ جلو و درعقب خودرو در کنار چراغ عقب خودرو قرار میگیرد که بیشتر کارآن هشدار دادن است. چراغ راهنما چپ لیفان  X60  این اجازه را به ما می دهد تا درزمان های که هوا تاریک است  یا عوامل محیطی مانند مه آلوده بودن جاده و برف و باران رانندگان دیگر را از تصمیم خود برای تغییر مسیر آگاه کند. چراغ راهنما چپ لیفان X60  به رانندگان  دیگر هشدار می دهد که ما  در حال تغییر خطوط هستیم .با استفاده از چراغ راهنما چپ X60  وسایل نقلیه ما آشکار تر است، بنابراین رانندگان دیگر از حضور ما در جاده آگاه هستند.

چراغ راهنما چپ لیفان X60 هم چون چراغ دی لایت وظیفه دادن آگاهی به رانندگان دیگر را دارد.

انواع چراغ راهنما

-راهنما روی گاگیر

-راهنما روی آینه بغل

-راهنما روی سپر

-راهنمای چراغ

وظیفه راهنما چراغ راهنما چپ لیفان X60

-اعلام حضور

-اعلام خطر (هشدار – احتیاط)

-اطلاع رسانی به رانندگان دیگر جهت تغییر مسیر.


برچسب ها :
قیمت چراغ راهنما چپ لیفان X60 چراغ راهنما چپ لیفان X60 فابریکی بهترین چراغ راهنما چپ لیفان X60 چراغ راهنما چپ لیفان X60 اصلی خرید چراغ راهنما چپ لیفان X60 چراغ راهنما چپ لیفان X60 فروش چراغ راهنما چپ لیفان X60