چراغ مه شکن عقب وسط جک S۳

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین چراغ مه شکن عقب وسط جک S3

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

در واقع باید متذکر شویم که این نوع چراغ ها با دیگر چراغ ها فرق دارد. یعنی نور چراغ مه شکن عقب وسط جک S3 با نور چراغ های اصلی جلو و عقب خودرو فرق دارد. چراغ مه شکن عقب وسط جک S3 معمولاً در قسمت پایین تر سپر قرار گرفته و با زاویه ای نصب می شوند که بتوانند مه غلیظ را بشکافند و قابل رویت باشند. بسیاری از خودروها هم در جلو هم در عقب مه شکن دارند که جدا از چراغ اصلی کار می کنند و برای استفاده در مه، آب و هوای نامساعد و دیگر زمان هایی که دید کاهش می یابد کاربرد دارند.

چراغ مه شکن عقب وسط جک S3 چراغی است که بر روی سپر عقب و در فضایی که به این منظور در نظر گرفته شده قرار می گیرد.

چراغ مه شکن عقب وسط جک S3  در واقع کاری با دید راننده خودرو ندارد و صرفا چراغیست جهت اعلام موقعیت به راننده های پشتی می باشد.

موارد استفاده از پرژکتور و یا همان چراغ مه شکن عقب وسط جک S3:

-هوای بارانی

-هوای برفی

-هوای مه آلود

-تاریکی های مطلق

و کلاً هر زمانی که دید راننده به شدت کاهش یافته است، می باشد.چراغ مه شکن عقب وسط جک S3 دارای قدرت تابشی بسیار زیادی می باشد.

بدین منظور ممکن است باعث ایجاد اختلال در دید راننده خودرو پشتی گردد.

از این رو توصیه می شود تنها در مواردی که لزوم استفاده از آن احساس می شود، بهره ببرید.

 تماس با ما