اویل پمپ جک j۵

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین اویل پمپ جک j5

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

می دانید این کلمه یاتاق زدن چه معنی دارد؟

در واقع علت این امر نرسیدن روغن به یاتاقان است که سبب از بین رفتن یاتاقان می شود. در ایجا مهم ترین نقش  را روغن  ایفا می کند روغن در موتور ایجاد اصطکاک نرم یا همان روانکاری است زمان حرکت پیستون درداخل سیلندر، اصطکاک شدیدی بین رینگ های پیستون و سیلندر وجود دارد.در صورتی که روغن بین این سطح ها وجود نداشته باشد، موتور دچار مشکل می شوند وباعث آسیب قطعات دیگر می شود.

در حقیقت این روغن داخل کارتر توسط یک پمپ به قطعات موتور ارسال می شود و آن ها را تحت فشار، روغن کاری می نماید. به این پمپ روغن که توسط میل بادامک یا میل لنگ به حرکت در می آید، اویل پمپ نیز می گویند.

اویل پمپ جک j5 حرکت  از میل بادامک یا میل لنگ تامین می شود .در موتورهای میل بادامکی چرخ دنده ای زوی میل بادمک وجود دارد که محور اویل پمپ جک j5 را به حرکت در می آورد.

این حرکت محور باعث حرکت دلکو نیز می شود .باز و بسته کردن اویل پمپ جک j5  به موقعیت چکش برق و دلکو و و ضعیت پیستون دارد .

در واقع این قطعه یعنی اویل پمپ جک j5  یا همان پمپ روغن وسیله ای است که روغن موجود در موتور را به مدار روغنکاری پمپ کرده و جریان روانسازی موتور را ایجاد می کند. این وسیله معمولاً در داخل بلوک سیلندر قرار دارد.
این وسیله روغن را پس از فرستادن به سمت فیلتر به مدار روغن کاری پمپ می کند. در واقع اویل پمپ جک j5  مثل قلب در بدن انسان است،در صورتی که لحظه ای وظیفه اش را انجام ندهد، در اینجا سیستم وابسته به آن سریع از کار می افتد. اویل پمپ جک j5  نیرویش را از موتور می گیرد البته به صورت مستقیم این عمل صورت نمی گیرد بلکه با واسطه نیرو می گیرد. این واسطه ممکن است محور دلکو یا دنده میل سوپاپ باشد، این مسئله بستگی به نوع طراحی موتور دارد.


مکانیزم حرکت اویل پمپ جک j5 :

*اویل پمپ جک j5 مستقیما روی میل لنگ سوار است .

*اویل پمپ جک j5 توسط چرخ و زنجیر به حرکت در می آید.

*در واقع اویل پمپ جک j5 به وسیله چرخ دنده درگیر با میل لنگ حرکت می کند.

اویل پمپ جک j5 به سه دسته تقسیم شده است:

*اویل پمپ دنده ای : دارای دو عدد چرخ دنده که کنار همدیگر روی محور موازی قرار می گیرند.

یکی محور و حرکت خود را از محور پمپ متصل به میل بادامک و میل لنگ می کند.

*اویل پمپ رو توری : اویل پمپ  دنده ای پیشرفته ای است و با دبی (حجم روغن ارسالی )

بیشتری کار می کند. یک رو تور محرک به پمپ متصل و به آن روتور داخلی می گویند.

رو تور خارجی که متحرک است نسبت به رو تور داخلی چرخش می کند.

*اویل پمپ سوزنی :در موتور سیکلت ها استفاده می شود که توسط یک پلانچر و فنر روغن ارسال می شود .

مواردی که باعث خرابی اویل پمپ جک j5 می شود

1-توجه بدون آب ماندن موتور ( بخاطر نشت آب از رادیاتور و شلینگ ها و یا نشتی های دیگر ) و هر علتی که باعث داغ کردن موتور می شود در واقع همانند تب کردن در بدن ، باعث تشنج می شود .
2- داغ کردن موتور هم یک مشکل بزرگ است که باید به آن توجه کرد
3- در این قسمت کثیف بودن فیلتر روغن و یا کهنه بودن بیش از اندازه روغن
4- راندن موتور با سرعت های خیلی زیاد بطوریکه دور موتور به محدوده قرمز نزدیک شود .تماس با ما