منیفولد هوا ولکس C۳۰

ضمانت بهترین قیمت منیفولد هوا ولکس C30

اصلی ترین و ضمانت بهترین منیفولد هوا ولکس C30

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

به طور دقیق اگر بخواهیم بگوییم قطعه‌ای د‌ر پیشرانه خودرو های موتوری وجود دارد که به نام منیفولد می باشد . این قطعه دو نوع است منیفولد ورود‌ی (Inlet) و یا منیفولد خروجی (Outlet) و یا منیفولد هوا و د‌ود تقسیم بندی شده است .

اما وظیفه منیفولد هوا ولکس C30 فرستادن مخلوط هوا و سوخت به درون محفظه احتراق بوده در حالی که وظیفه منیفولد د‌ود هد‌ایت و بیرون کردن د‌ود د‌اغ ناشی از احتراق سوخت د‌ر پیشرانه به خارج است.

در واقع این قطعه در عصر پیشرفت فناوری پیشرانه‌های احتراق داخلی در مقایسه با منیفولد دود دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است. در موتورهای قدیمی که به سیستم سوخت‌رسانی کاربراتور مجهز بوده اند این منیفولد بیشتر از جنس چدن و یا آلیاژ آلومینیوم است و با توجه به نوع پیشرانه، اندازه و تعداد کاربراتورها دارای طراحی‌های متفاوت هستند.

نشت هوا در منیفولد هوا ولکس C30 موجب می شود که این قسمت از خودرو نتواند کارایی مناسب و کاملی داشته باشد. بنابراین از آنجا که فشار هوای درون منیفولد کم تر از فشار هوای اطراف موتور می باشد پس هوا به جای بیرون رفتن از محفظه، به آن وارد شده و مقدار نسبت هوا و سوخت در سیلندر از بین میرود. بنابراین ورود هوای اضافی به درون سیلندر سبب افت اندازه بنزین و کیفیت پایین احتراق می شود.

نکته که در زمان نصب منیفولد هوا ولکس C30 بر روی خودرو آب بندی آن بسیار مهم است. در حقیقت باید محل متصل شدن منیفولد با سر سیلندر به وسیله واشر حتما آب بندی بشود تا جلوی هر گونه نشت هوا بگیرد.تماس با ما