بچه سیلندر ولکس C۳۰

ضمانت بهترین قیمت بچه سیلندر ولکس C30

اصلی ترین و ضمانت بهترین بچه سیلندر ولکس C30

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

سیلندر فضایی استوانه‌ای بوده که پیستون در آن حرکت می‌کند. هر موتور، پمپ و یا کمپرسور رفت و برگشتی، برای عملکرد مناسب یک سیلندر دارد.

در واقع چند سیلندر در کنار یکدیگر و در بلوک سیلندر قرار می‌گیرند که بار ریخته گری آلیاژهای آلومینیوم یا چدن تولید می شوند و بعداز آن ماشینکاری می‌شود.

یک پیستون در داخل هر سیلندر توسط چند رینگ پیستون فلزی در شیار خودرو در اطراف سطح خارجی آن نصب شده است .این حلقه ها در نزدیکی تماس با دیواره های سیلندر را، سوار بر یک لایه نازک از روغن، ضروری برای حفظ موتور از سطح با دوام دیواره سیلندر است.

فضای بین پیستون و سیلندر، با استفاده از رینگ‌های پیستون که در شیارهایی بر روی سطح خارجی پیستون قرار می‌گیرند، آب‌بندی می‌شود تا از نشت هوا به بیرون از سیلندر و نشت روغن به داخل آن جلوگیری شود.

بچه سیلندر ولکس C30تماس با ما