سنسور وضعیت میل سوپاپ جک j۳

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین سنسور وضعیت میل سوپاپ جک j3

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

در بخش انتهای میل سوپاپ و در برابر یک زائده دایره ای شکل این سنسور وضعیت میل سوپاپ جک j3 قراردارد . البته در مورد این زائده دایره ای که 180 درجه برجسته و 180 درجه تو رفته می باشد.
این قطعه شامل یک المنت سنسو رهاد و یک قطعه نیمه هادی بوده که جریان از آن عبور می کند.

مهم ترین وظایف سنسور وضعیت میل سوپاپ جک j3 :

-تفکیک موقعیت سیلندر یک در نقطه مرگ بالا نسبت به موقعیت اعلام شده توسط سنسور دور موتور
-کوئل و انژکتور ها را کنترل تا در مد ترتیبی عمل کنند
-اندازه آوانس جرقه را برای ممانعت از پدیده ضربه یا کوبش کنترل می کند.
-شناسایی سیلندر ها برای جرقه و پاشش در مرحله های مختلف
-احتراق به صورت ناقص انجام میشود.

عملکرد سنسور وضعیت میل سوپاپ جک j3

این قطعه با اثر الکتریکی مغناطیسی هال کار می کند در واقع جریان در داخل این سنسور به وسیله یک میدان مغناطیسی انحراف پیدا می کند و ولتاژ دو سر سنسور تغییر و موجب به وجود آمدن پالس های مربعی شکل می شود. هر گاه بر آمده گی انتهای میل سوپاپ از جلوی این سنسور عبور کند به دلیل ولتاژ منفی سطح فاز میدان تغییر نموده و سیگنال ارسال شده به (ECU) صفر می شود در هنگامی که بر آمده گی میل سوپاپ مقابل سنسور قرار نگیرد سیگنال ارسالی 12 ولت مثبت می باشد.

عیب یابی سنسور وضعیت میل سوپاپ جک j3

اگر این سنسور خراب بشود خودرو ریتارد کار می کند . در صورت خرابی این سنسور پاشش سوخت از وضعیت ترتیبی به وضعیت پاشش سوخت نیمه ترتیبی تبدیل می شود و مصرف سوخت بالا می رود.تماس با ما