توری اویل پمپ جک j۵

ضمانت بهترین قیمت توری اویل پمپ جک j5

اصلی ترین و ضمانت بهترین توری اویل پمپ جک j5

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

اویل پمپ یا پمپ روغن قطعه ای است که  دردرون بلوک سیلندر قرار دارد و وظیفه آن روان سازی و روغن کاری موتور است. در حقیقت اویل پمپ ها نقش بسیار مهمی در طول عمر موتور دارند.

در ابتدای مجرای ورودی اویل پمپ، یک صافی یا همان توری اویل پمپ جک j5  که بیشتر از جنس سیم فلزی است، برای ممانعت از بروز چنین اختلالاتی نصب می‌کنند. بنابراین روغن بعد از روان‌کاری قطعات موتور، به درون کارتر باز گشته و این چرخه‌ی کاری مقداری از ذرات ریز، پلیسه و رسوبات را با خود به همراه داشته که تاثیرات مخربی بر روی اویل پمپ دارند.

موارد کاربرد توری اویل پمپ جک j5  :

ممانعت از ورود ذرات شناور در روغن به درون اویل پمپ

جلوگیری از ایجاد اختلال در کار موتور خودرو

علائم خرابی:

پارگی توری 

گرفتگی توری

علل خرابی توری اویل پمپ جک j5  :

این صافی در درون روغن کارتر تعبیه شده است و اگر  بعد از مدتی عملکرد آن، کثیف شد در بازدهی اویل پمپ اثر منفی دارد. در چنین شرایطی فشار پمپ کم شده، در این صورت صافی را باز و آن را تمیز می‌کنند.تماس با ما