یاتاقان متحرک جک j۳

ضمانت بهترین قیمت یاتاقان متحرک جک j3

اصلی ترین و ضمانت بهترین یاتاقان متحرک جک j3

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)


این یاتاقان ها در بین قطعاتی که نسبت به هم حرکت دورانی دارند نصب می شوند. در واقع در میل لنگ از یاتاقان های دو تیکه استفاده می کنند که تعویض آنها راحت است . از جمله کاربرد یاتاقانها در کم کردن اصطکاک ، جلوگیری از فرسایش و سائیدگی ، تکیه گاه خوبی برای قطعات متحرک  می باشند.

در حقیقت این یاتاقان متحرک جک j3 ما بین شاتون و میل‌لنگ قرار دارد که البته از نوع متحرک است .یکی از نیم‌ دایره‌های یاتاقان متحرک به شاتون متصل و دیگری بعد از پیچیدن حول محور میل‌لنگ به آن پیچ و مهره شده است. این نوع از یاتاقان‌ها تنها شیاردار هستند و در آن‌ها سوراخی وجود ندارد.

اما در خودرو جک جی 3 از دو نوع یاتاقان ثابت و یاتاقان متحرک جک j3 استفاده می شود  که در هر دو آنها مقدار لقی بین یاتاقان با محوری که روی آن قرار دارد در نظر گرفته می شود که البته این فضا با روغن پر شده است . این لایه روغن به عنوان کم کننده اصطحکاک و جذب کننده ضربه است و موجب می شود نیروی مابین این دو قطعه به روغن انتقال پیدا کند .


در قسمت پوسته‌ای که یاتاقان متحرک جک j3 به وسیله آن به شاتون متصل است را کپه یاتاقان می‌گویند. کپه‌ یاتاقان یک طرف آن به شاتون که با میل‌لنگ در ارتباط است قرار گرفته و یاتاقان داخل آن قرار می‌گیرد.تماس با ما