قاب استیل جلو پنجره جک S5


قاب استیل جلو پنجره جک S5

قاب استیل جلو پنجره جک S5 | قاب استیل جلو پنجره اصلی جک S5
قاب استیل جلو پنجره جک S5 در قسمت جلو خودرو نصب می شود و آرم شرکت خودرو سازی در روی آن تعبیه می شود.

همانطور که از نامش مشخص است این قطعه از استیل ساخته شده است. طراحی زیبای این قاب استیل جلو پنجره جک S5 در خودرو جذابیت آن را چند برابر می کند.

البته این قاب استیل جلو پنجره در همه خودرو به شکل ها و اندازه های متفاوتی طراحی می شوند.