میل موج گیر جلو جک S۵

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین میل موج گیر جلو جک S5

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

در واقع میل موجگیر جلو جک S5 به کنترل غلتش اتاق در هنگام دور زدن و پیچیدن یا رانندگی روی سطوح ناهموار کمک می کند.

 میل موجگیر جلو جک S5 نوعی فنر موج گیر است.

این میل موجگیر جلو جک S5 معمولا بین دو طبق پایین نصب می شود. وقتی خودرو پیچی را طی می کند، اتاق به طرف بیرون پیچ متمایل می شود.

در نتیجه این تمایل، طبقهای پایین در جهت مخالف حرکت می کنند و میل موجگیرجلو جک اس 5 را می پیچانند

اما میل موجگیر جلو جک S5 در برابر پیچش مقاومت می کند.

این عمل سبب سفت شدن سیستم تعلیق در هنگام پیچیدن خودرو می شود، در نتیجه اتاق خودرو کمتر

 کج می شود یا غلتش پیدا می کند .

میل موجگیر جلوجک S5، وسیله ای است که با کمک آن ثبات خودرو هنگام حرکت سریع در پیچ های تند و یا مانورهای خطرناک تا حد زیادی حفظ می شود .

این میله معمولاً زیر کاپوت وصل شده و سرفنرهای طرفین خورو را به یکدیگر متصل می کند.

در خودروهایی که از سیستم تعلیق مستقل بهره می برند، این میله در زیر بازوها نصب می شود.

بسیاری از خودروهای امروزی، در قسمت جلو دارای میل موج گیر جلو جک S5 هستند.این میل موج گیر جلو جک S5 به خصوص در پیچ های شدید، با ایجاد گشتاوری مخالف جهت گشتاور ایجادی از سوی پیچ، باعث می گردد تا چرخ های خودرو از زمین بلند نشده و در نهایت از واژگونی آن ممانعت به عمل می آورد.تماس با ما