واشر درب سوپاپ جک S۵

ضمانت بهترین قیمت واشر درب سوپاپ جک S5

اصلی ترین و ضمانت بهترین واشر درب سوپاپ جک S5

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

یکی از قطعات خودرو سوپاپ باشد در واقع درب سوپاپ وظیفه دارد سوپاپ ها و بخش های دیگر موجود در سرسیلندر را که شامل بادامک ، میل بادامک و فنرهای سوپاپ می باشند را از آلودگی ها حفظ کرده و امکان روغن کاری مدوام این قسمت ها را امکان پذیر می کند.

اما در قسمت درب سوپاپ یک واشر وجود دارد در حقیقت هر یک ازاین واشرها در قسمت معینی از خودرو به کار می رود و عملکرد معینی دارند. برای جلوگیری از نشت روغن و آب درون بلوک سیلندر، واشر سیلندر، بلوک سیلندر و سرسیلندر را به هم وصل می کند. قسمت فوقانی سرسیلندر به کمک واشر درب سوپاپ جک S5 کمی بالاتر در موتور خودرو به کاسه سوپاپ اتصال دارد.

هدف استفاده از واشر درب سوپاپ اصلی جک S5  متصل کردن دو قسمت جدا از خودرو با یکدیگر و ایجاد یک اتصال مستحکم می باشد. در برخی از قطعات در دانل سیال هایی مانند روغن و آب شناور باشند، سبب آب بندی و مانع نشت سیال می شود.

عواملی که باعث خرابی واشر درب سوپاپ جک S5

فرسودگی واشر درب سوپاپ

خشک شدن زود هنگام در صورت نا مرغوبی یا تقلبی بودن آن

حرارت بالای موتور خودرو

در مجاورت اسید و مواد شیمیایی قرار گرفتن واشر

مونتاژ یا نصب غیراصولی واشر

نشانه های خرابی واشر درب سوپاپ فابریکی جک S5

له شدگی واشرسرسیلندر

پارگی واشرسرسیلندر

نشت روغن در سوپاپ ها

خشک شدن واشر سرسیلندر

نشت روغن در بین فضای سرسیلندر

نشت روغن در بین فضای سوپاپ هاتماس با ما