پایه فیلتر روغن جک S۵

ضمانت بهترین قیمت پایه فیلتر روغن جک S5

اصلی ترین و ضمانت بهترین پایه فیلتر روغن جک S5

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

پایه فیلتر روغن جک S5

یکی قطعات خودرو که در قسمت فیلتر روغن قرار دارد و آن پایه این فیلتر روغن است .این فیلتر ها بر روی پایه آلومینیومی نصب می شوند .

پایه فیلتر روغن جک S5 روغن قطعه ای است که تمام فلز می باشد. عملکرد پایه فیلتر روغن در نوع خود منحصر به فرد می باشد.

وظایف پایه فیلتر را در دو قسمت می توان تقسیم کرد:

-ثابت نگه داشتن فیلتر روغن خودرو در محل خود:

در صورتی که به شکل و ساختار پایه فیلتر روغن اصلی جک S5 و صافی روغن توجه  کنید، یک نکته مشترک دارند و اینست که هر دوی این قطعات دارای رزوه می باشند.

بدین گونه که این قطعات بر روی هم پیچ و مهره و کاملا چفت می شوند. از این طریق مسیر مستقیم از پایه فیلتر روغن به صافی روغن ایجاد می شود.

-این نظارت به وسیله این قطعات صورت می پذیرد:

فشنگی روغن:

این کار نظارت بر مقدار فشار و غلظت روغن را بر عهده دارد.

صافی روغن:

ممانعت از ورود هر گونه ناخالصی های احتمالی در روغن را بر عهده دارد.

 تماس با ما