سینی فن جک S۳

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین سینی فن جک S3

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

سینی فن جک S3

این قطعه یکی از بخش های مهم و اصلی در سیستم خنک کننده می باشد. در واقع تبدیل انرژی های لازم در موتور خودرو به گرما، موجب شده که خودرو سازان یک سیستم خنک کننده در خودرو تعبیه کنند. اما این سیستم خنک کننده موتور عملکردش اینست که گرما را به آب و بعد از آن به هوای بیرون منتقل کنند و از این مسیر سبب خنک شدن دمای موتور و اتاق خودرو می شود. بنابراین متعادل کردن دمای خودرو باعث می شود موتور بهترین عملکرد خود را داشته باشد.

سینی فن اصلی جک S3 کمک می کند تا موتور در دمای ثابت عمل کند. موتور با سوخت کار نموده و حاصل این سوخت گرمای فراوان است که بیشتر آن از راه اگزوز بیرون می رود. ولی کمی از این سوخت داخل خورو می ماند و موجب بالا رفتن دمای موتور می گردد . در این قسمت باید سیستمی برای کمک وجود داشته باشد تا موتور به وضعیت تعادل برگردد. این سیستم همان سیستم خنک کننده است.تماس با ما