فولی سر میلنگ لیفان X60


فولی سر میلنگ لیفان X60

بهترین فولی سر میلنگ لیفان X60 | فولی سر میلنگ اصلی لیفان X60 | قیمت فولی سر میلنگ لیفان X60
در مورد فولی (پولی ) سر میل لنگ لیفان x60

این قطعه پولی سر میل لنگ  لیفان X60، انتقال قدرت گردشی موتور خودرو، بوسیله تسمه ، جهت چرخاندن فولی های دستگاه مولد برق ، کمپرسور کولر و پمپ سامانه هیدرولیک در خودروها میباشد.
این پولی سر میل لنگ اصلی لیفان X60 ، قطعه ای فلزی  لاستیکی است که دارای شکلی دایره مانند است و روی این دایره، شیار و شکافی وجود دارد. روی این شیار، تسمه قرار می گیرد. پولی یا فولی در حرکت و کارکرد دیگر قطعات خودرو مانند (دینام، کولر، واتر پمپ و…) نقش مهمی را ایفا می کند.
این فولی سرمیل لنگ لیفان X60 برای دفع ضربات و شوکهای کمپرسور کولر و پمپ روغن هیدرولیک به محور میل لنگ و بلعکس ، بصورت سه قطعه ائی طراحی شده است . قطعه داخلی از جنس فلز و قطعه میانی از لاستیک و قطعه بیرونی که دارای شیارهای جای حرکت تسمه میباشد نیز فلزی است .این فولی سرمیل لنگ لیفان X60  بوسیله قطعه داخلی آن بر روی محور میل لنگ با خار تثبیت و با یک عدد پیچ بسته میشود. نقش قطعه میانی از نظر عملکرد همانند کاپلینگهای قابل ارتجاع محورها در دفع ضربات میباشد .
این پولی سر میل لنگ  اصلی لیفان  X60 بوسیله قطعه داخلی آن بر روی محور میل لنگ با خار تثبیت و با یک عدد پیچ بسته می شود.
معایب  پولی سر میل لنگ اصلی لیفان   X 60
1ـ در صورت لنگ بودن دارای ارتعاشات می‌باشد.
2ـ اگر پلیسه داشته باشد تسمه پروانه را خراب می‌کند.
3 ـ آینه کردن پولی و لیز خوردن تسمه روی آن.


برچسب ها :
بهترین فولی سر میلنگ لیفان X60 فولی سر میلنگ اصلی لیفان X60 قیمت فولی سر میلنگ لیفان X60 فولی سر میلنگ ارجینال لیفان X60 خرید فولی سر میلنگ لیفان X60 فروش فولی سر میلنگ لیفان X60