فولی سر میلنگ لیفان X۶۰

jacshop.ir

فولی سر میلنگ لیفان X60

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

در مورد فولی (پولی ) سر میل لنگ لیفان x60

این قطعه پولی سر میل لنگ  لیفان X60، انتقال قدرت گردشی موتور خودرو، بوسیله تسمه ، جهت چرخاندن فولی های دستگاه مولد برق ، کمپرسور کولر و پمپ سامانه هیدرولیک در خودروها میباشد.
این پولی سر میل لنگ اصلی لیفان X60 ، قطعه ای فلزی  لاستیکی است که دارای شکلی دایره مانند است و روی این دایره، شیار و شکافی وجود دارد. روی این شیار، تسمه قرار می گیرد. پولی یا فولی در حرکت و کارکرد دیگر قطعات خودرو مانند (دینام، کولر، واتر پمپ و…) نقش مهمی را ایفا می کند.
این فولی سرمیل لنگ لیفان X60 برای دفع ضربات و شوکهای کمپرسور کولر و پمپ روغن هیدرولیک به محور میل لنگ و بلعکس ، بصورت سه قطعه ائی طراحی شده است . قطعه داخلی از جنس فلز و قطعه میانی از لاستیک و قطعه بیرونی که دارای شیارهای جای حرکت تسمه میباشد نیز فلزی است .این فولی سرمیل لنگ لیفان X60  بوسیله قطعه داخلی آن بر روی محور میل لنگ با خار تثبیت و با یک عدد پیچ بسته میشود. نقش قطعه میانی از نظر عملکرد همانند کاپلینگهای قابل ارتجاع محورها در دفع ضربات میباشد .
این پولی سر میل لنگ  اصلی لیفان  X60 بوسیله قطعه داخلی آن بر روی محور میل لنگ با خار تثبیت و با یک عدد پیچ بسته می شود.
معایب  پولی سر میل لنگ اصلی لیفان   X 60
1ـ در صورت لنگ بودن دارای ارتعاشات می‌باشد.
2ـ اگر پلیسه داشته باشد تسمه پروانه را خراب می‌کند.
3 ـ آینه کردن پولی و لیز خوردن تسمه روی آن.تماس با ما