سیم ترمز دستی چپ لیفان ۶۲۰

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین سیم ترمز دستی چپ لیفان 620

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

ترمز دستی لیفان 620 که به نام ترمز پارک هم معروف می باشد برای ساکن کردن خودروی پارک شده ی خاموش یا روشن  عمل می کند . ترمز دستی این توانایی را دارد که خودروی را در که شیب 30 درصد ساکن است را نگه دارد .این امر در موقعی که ترمز پایی عمل نمیکند می توان از ترمز دستی تا حدودی برای متوقف کردن خودرو استفاده شود ترمز دستی لیفان 620 روی چرخهای عقب نصب می گردد و به وسیله کابل یا سیم ترمز دستی چپ لیفان 620 با اهرم دستی درون اتاق خودرو به کار می افتد برای انکه هر دو چرخ عقب هم زمان عمل کنند دو طرح وجود دارد.

در یک طرح یک سیم ترمز دستی چپ لیفان 620 به اهرم متصل می شود که با کشیدن این قطعه T شکلی حرکت لولایی کرده دو سیم متصل به چرخ های عقب را در یک زمان به حرکت در می آورد .

اما در مورد در طرح دیگر با کشیدن اهرم ترمز دستی دو سیم ترمز دستی چپ لیفان 620 کشیده می شود که هر سیم ترمز دستی یک چرخ عقب را فعال می کند برای آنکه ترمز دستی در حالت انتخاب شده توسط راننده ثابت بماند یک دکمه ضامن کننده در روی اهرم تعبیه شده که با فشردن آن سیستم آزاد می گردد و اهرم را به کار می اندازد.

البته باید بگوییم که نصب ترمز دستی در سیستم ترمز های دیسکی خیلی سخت تر است چرا که در ترمز های دیسکی از اهرمی استفاده شده که با کشیدن آن پایه نیز کشیده شده و دیسک در وسط دو لنت به صورت مکانیکی فشرده می کند.تماس با ما