کابل تعویض دنده لیفان 620


کابل تعویض دنده لیفان 620

قیمت کابل تعویض دنده لیفان 620 | کابل تعویض دنده اصلی لیفان 620 | بهترین کابل تعویض دنده لیفان 620
کابل تعویض دنده یکی از قطعات موتور و گیربکس خودرو است وظیفه تعویض دنده را برعهده دارد . در حال حاضر به علت استفاده ار تکنولوژی قدیم و ابتدایی تعویض دنده با اهرم‌بندی میله‌ای کلیه ارتعاشات موتور و گیربکس به داخل کابین سرنشین انتقال می‌یابد و همچنین به جهت عدم انعطاف این سیستم‌ها در حال حاضر عملیات تعویض و انتخاب دنده در خودروهای تولیدی با مشکلات غیر قابل کنترلی مواجه می‌باشد که موجب نارضایتی مشتریان از عملکرد سیستم‌های تعویض و انتخاب دنده در گیربکس محصولات داخلی است.