قرقری فرمان ولکس C30


قرقری فرمان ولکس C30

قیمت قرقری فرمان ولکس C30 | قرقری فرمان اصلی ولکس C30 | بهترین قرقری فرمان ولکس C30
قرقری فرمان ولکس C30

یکی دیگراز قطعات خودرو که از اهمیت بالایی برخورد دار است این قطعه قرقری فرمان است  قرقری فرمان ولکس C30 وظیفه اش اتصال جعبه فرمان به سیبک و انسجام جعبه فرمان می باشد.جنس این قطعه از فلز می باشد و در قسمت جلو بندی خودرو تعبیه شده است.

به این گونه قرقری فرمان ولکس C30  عمل می کند که یکطرف قرقری فرمان به جعبه فرمان وصل می باشد. نام دیگر آن بازویی فرمان است . در واقع گریس داخل گردگیر قطعه  قرقری فرمان ولکس C30 از اهمیت بالایی برخوردار است .

نشانه های خرابی قرقری فرمان ولکس C30  :

-از جا درآمدن آن و پوسیدگی آن

-گریس از داخل آن بیرون آمده