دسته موتور عقب ولکس C۳۰

ضمانت بهترین قیمت دسته موتور عقب ولکس C30

اصلی ترین و ضمانت بهترین دسته موتور عقب ولکس C30

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

دسته موتور عقب ولکس C30

دسته موتور عقب ولکس C30 قطعه ای است که موتور را در جای خود نگه می دارد این قطعه بین موتور و شاسی یا بین گیربکس و شاسی قرار می‌گیرد . در بیشتر خودروها موتور و گیربکس با هم به وسیله 3 یا 4 پایه بسته میشوند به پایه ای که گیربکس را نگه می دارد دسته گیربکس و پایه ای که موتور را نگه می دارد دسته موتور خودرو می گویند.

دسته موتور عقب ولکس C30 از یک طرف به موتور و از طرف دیگر به بدنه خودرو بسته و پیچ شده است. در واقع وجود موتور خودرو به دلیل داشتن قسمت های متحرک یک منبع با ارتعاش بالا می باشد.

وظیفه دسته موتور عقب ولکس C30 نتها بر نگهداری موتور در جای خود بلکه مانع از ارتعاش زیاد موتور می گردد. ساختار این قطعه در خودرو یعنی دسته موتور عقب ولکس C30 با دارا بودن بخش فلزی یک بخش لاستیکی نیز دارد که این بخش لاستیکی مانع از تماس فلز با فلز دسته موتور و بدنه می شود.

انواع دسته موتور
در بیشتر خودرو‌ها از نوع ساده و لاستیکی آن استفاده می‌شود و در برخی خودرو‌های خاص دیگر نمونه‌های هیدرولیکی و یا بادی نیز ممکن است به کار گرفته شود.

عوامل کم شدن عمر دسته موتور عقب ولکس C30

1- شتابگیری های ناگهانی و نیم کلاچ گرفتن

2-ترمزگیری شدید و ناگهانی

3-ترمز نگرفتن در موقع رسیدن به دست اندازها یا پرش خودرو

4-درست جا نیافتادن دسته موتور پیش از آسیب دیدگی

نشانه های از بین رفتن و پارگی دسته موتور عقب ولکس C30

1-ایجاد لرزه و تکان های شدید در مجموعه موتور ودسته موتور عقب ولکس C30  مخصوصا به هنگام ورود به دنده یا نیم کلاچ کردن.

2-در این قسمت نرفتن یا بیرون نیامدن اهرم از دنده در خودروهای دنده دستی یا اتوماتیک های سیمی.

3- شنیدن صدا از ناحیه موتور و دسته موتور عقب ولکس C30مخصوصا به هنگام عبور از دست اندازها، تعویض دنده و نیم کلاچ.

4-تکان های فراوان اتاق خودرو در زمان انجام گاز خلاصی.

5-جابجایی عرضی، طولی یا ارتفاعی پیشرانه و قرارگیری آن در زاویه ای نامتعارف

طریق تعویض دسته موتور عقب ولکس C30

1-پس از تشخیص خرابی دسته موتور عقب ولکس C30 و آسیب دیدگی آن قطعه خراب را همانند نمونه خریدداری کنید و بعد آن را تعویض کنید. با استفاده از جک محل صحیح پیشرانه و گیربکس را تعین کنید چراکه به هنگام پارگی این دسته ها کمی جابجایی در محل قرارگیری پیشرانه و گیربکس پدید می آید.

2- در قسمت بعد یچ های دسته موتور آسیب دیده را پیش از باز کردن با کمی انژکتورشور و فرچه سیمی به خوبی تمیز کنید زیرا امکان دارد بر اثر تجمع آلودگی به سختی از جای خود خارج شود.

3- در خودروهای متحرک جلو دسته موتور عقب ولکس C30 پایینی بدون باز کردن و نیمه رهاسازی رام یا نیم شاسی جلو از جای خود خارج نشود. برای باز کردن پیچ های نیم شاسی ضمن رعایت نکات ایمنی، حتما از جک و حائل های مناسب در زیر نیم شاسی استفاده کنید.

4- با بیرون آوردن دسته موتور آسیب دیده دسته موتور سالم را در جای خود قرار دهید و پیش از سفت کردن مهره های آن، ابتدا جک را به آهستگی کمی پایین آورده تا دسته در جای خود بنشیند.

5-در آخرین قسمت بعد از سفت کردن پیچ های دسته می توانید جک را آزاد کنید.تماس با ما