سنسور موقعیت میل لنگ ولکس C۳۰

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین سنسور موقعیت میل لنگ ولکس C30

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

سنسور دور موتور چیست؟

سنسور موقعیت میل لنگ ولکس C30 یک قطعه الکتریکی جدید می باشد که در موتورهای درون سوز برای داده های موقعیت مکانی پیستون و سرعت دورانی میل لنگ تعبیه شده است  . بعد از آن این داده ها به جایی به نام واحد فرمان موتور هدایت شده و موتور از آنها برای مدیریت زمان در سیستم جرقه زنی و دیگر فرایندها مورد استفاده قرار می گیرد.

سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میل لنگ ولکس C30 قطعه ای الکتریکی مغناطیسی که در مقابل چرخ دندانه دار که برروی فلایول تعبیه شده نصب می گردد. این سنسور موقعیت میل لنگ ولکس C30 از قسمت های تشکیل شده مانند این سنسور، آهن ربا، سیم پیچ مسی و یک هسته از جنس آهن می باشد. در زمان چرخش چرخ دنده میدان مغناطیسی تولید شده در سنسور یک موج سینوسی به وجود آورده و به طرف ECU هدایت می کند. وقتی که ECU در حال حساب کردن اندازه دامنه و فرکانس گرفته شده است و بعد اندازه دور موتور خودرو را بدست می آورد.

این اطلاعات بدست آمده نتها بر تنظیم دور موتور بلکه باعث می شود تا ECU  زمان دقیق جرقه زنی در موتور را نیز اندازه بگیرد و از این راه مدت زمان دقیق پاشش سوخت را به انژکتورها اطلاع می دهد. البته در خودروهای قدیمی وجود این سنسور قدیمی ، وظیفه زمان دقیق جرقه زنی بر عهده قطعه دلکو بود که مشکلاتی را به وجود می آورد. بنابراین محاسبه دور موتور و تنظیم دور موتور آرام وهدایت اطلاعات زمان جرقه زنی از وظایف اصلی سنسور موقعیت است .

در صورت عدم کارکرد صحیح و خرابی سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میل لنگ ولکس C30 خودرو به درستی کار نمی کند و در موارد خودرو استارت خورده ولی خودرو روشن نمی شود.

وظیفه سنسور موقعیت میل لنگ ولکس C30

-اعلام حرکت فلایول به ECU

-اطلاع نقطه مرگ بالا و در نتیجه تنظیم زمان جرقه زنی

-مشخص کردن و اطلاع دور موتور به دور سنج

-تنظیم دور موتور آرام

-و پیدا کردن و عیب یابی سنسور موقعیت میل لنگ ولکس C30

خرابی سنسور موقعیت میل لنگ ولکس C30

-خودرو به هیچ وجه روشن نمی شود

-خودرو در حال کار باشد به سرعت خاموش می شود

-کثیفی و تجمیع براده در اطراف موتور 

برای رفع این مشکل اگر موتور تمیز بشود دوباره سنسور موقعیت میل لنگ ولکس C30 می تواند سیگنال های خود را به ECU ارسال کند. بعد از آن خودرو دوباره روشن می شود. در ضورتی که این کد خطا از حافظه ECU پاک نشده باشد و باید برای رفع آن خودرو را دیاگ بزنید.تماس با ما