فیلتر بنزین ولکس C۳۰

ضمانت بهترین قیمت فیلتر بنزین ولکس C30

اصلی ترین و ضمانت بهترین فیلتر بنزین ولکس C30

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

فیلتر بنزین ولکس C30

البته در مسیر سوخت به سمت لوله ها و پمپ سوخت یک  فیلتر بنزین ولکس C30 قرار  دارد. اما در مورد این فیلتر بنزین ولکس C30 که دارای حفره های ریزتری هستند و ذرات کوچکتر را گرفته ومانع از گرفتگی انژکتور ها میشود.

هنگامی که سوییچ را برای استارت قرار داده و می چرخانید در همین زمان یک مرحله قبل از استارت صدایی شنیده می شود این صدای پمپ سوخت خودرو است در واقع یک رله برق دار می باشد که باعث می شود خروجی آن پمپ سوخت به کار بیفتد والبته پمپ سوخت بعد از چند ثانیه توقف فشار لازم را برای استارت تولید میکند.چند ثانیه پمپ کار میکند تا زمانیکه موتور استارت شده و بعد از آن پمپ به صورت دائم در مدار قرار می گیرد.

در این قسمت سوخت از طریق لوله ورودی به داخل پمپ رفته ولی قبل از آن از فیلتر بنزین ولکس C30 می گذرد تا آلودگی ها و ذرات داخل بنزین وارد پمپ نشود. در قسمت خروجی پمپ سوخت از یک ولو یا شیر یک طرفه استفاده می شود تا وقتیکه سوخت از پمپ  بیرون برود و فشار در لوله خروجی افت پیدا نکند و مانع از بازگشت سوخت به باک شود.

در صورت گرفتگی بیش از اندازه ومناسب نبودن فیلتر بنزین ولکس C30 احتمال دارد این قطعه پاره شده و همه این ذرات و کثیفی ها به سمت انژکتور های حرکت کند و باعث  گرفتگی شود.

علائم تعویض فیلتر بنزین ولکس C30

-سخت استارت خوردن خودرو

-قدرت موتور خودرو کاهش یافته

-سرعت موتور خودرو بالا نمی رود

-خودرو اصلا روشن نمیشود

-خرابی پمپ بنزین

-چراغ بررسی موتور روشن شده است

-عملکرد ناصحیح موتور

 تماس با ما