سنسور میل سوپاپ ولکس C۳۰

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین سنسور میل سوپاپ ولکس C30

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

سنسور میل سوپاپ ولکس  C30

این قطعه سنسور میل سوپاپ ولکس C30 در قسمت آخر میل سوپاپ و در دارای یک زائده دایره ای شکل که این زائده 180 درجه برجسته و 180 درجه تو رفته است قرار دارد.

عملکرد و ظیفه این سنسور میل سوپاپ ولکس C30  که با استفاده از اطلاعات دریافتی از ECU این قسمت ها را کنترل میکند : 

1 - تشخیص محل سیلندر 1 در نقطه مرگ بالا نسبت به موقعیت اندازه گیری شده به وسیله سنسور دور موتور 

2 - در قسمت بعد قطعات کوئل و انژکتور را کنترل کرده تا به ترتیب سیلندر به سیلندر عمل کنند.  

3 - اندازه گرفتن آوانس جرقه سیلندرها را برای از بین بردن ضربه یا کوبش که باعث کم شدن آنها میشود.  

4 - در مرحله بعدی سیلندرها را برای جرقه زنی مناسب در مرحله احتراق آماده و مشخص می‌کند.  

5 - در آخر احتراق های ناقص را معین می کند

محل قرار گیری سنسور میل سوپاپ ولکس C30

مکان این سنسور میل سوپاپ ولکس C30 روی سیلندر و روبروی سطح علامت میل سوپاپ قرار دارد.


این
سنسور میل سوپاپ ولکس C30 شامل یک المنت سنسور هاد و یک قطعه نیمه هادی می باشد که جریان از آن عبور می کند.
مدار الکتریکی
سنسور میل سوپاپ ولکس C30 دارای یک سوکت سه پایه می باشد که :

پایه 1: تغذیه ولتاژ +12v یا +5v
پایه 2: ارسال سیگنال با دامنه مربعی شکل
پایه 3: سیم اتصال بدنه


شرح کار
سنسور میل سوپاپ ولکس C30

در واقع چونگی کار این سنسور میل سوپاپ ولکس C30 به این صورت است وقتی که جریان در داخل این سنسوربه وسیله یک میدان مغناطیسی منحرف شود ولتاژ دو سر سنسور میل سوپاپ ولکس C30 تغییر کرده و باعث ایجاد پالس های مربعی می گردد.زمانی که برآمدگی انتهایی میل سوپاپ از روبروی این سنسور عبور کند به دلیل ولتاژ منفی سطح فلز، میدان مغناطیسی تغییر می کند و سیگنال ارسال شده به ECU صفر می گردد.اما هنگامی که برآمدگی میل سوپاپ روبروی سنسور قرار ندارد در واقع سیگنال ارسال شده به ECU برابر با 12 ولت می شود.پس این  سنسور میل سوپاپ ولکس C30 با ارسال سیگنال های مربعی شکل به ECU زمان دقیق نقطه مرگ بالای سیلندر شماره 1 را به آن اطلاع می دهد.


 تماس با ما