گلگیر جلو لیفان ۵۲۰

ضمانت بهترین قیمت گلگیر جلو لیفان 520

اصلی ترین و ضمانت بهترین گلگیر جلو لیفان 520

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

گلگیر جلو لیفان 520 

در واقع یکی از قطعات ظاهری بدنه خودرو که دور لاستیک و در بالا و پشت آن قرار دارد گلگیر جلو لیفان 520 می باشد که وظیفه آن جلوگیری از پاشیدن، گل و لای و سنگریزه و آب به اطراف می باشد.

عدم گلگیر جلو لیفان 520 امکان دارد که آب و سنگ و .. توسط چرخ در هنگام حرکت خودرو، به داخل موتور پرتاب شود و باعث آب رفتگی در قطعات برقی خودرو و پاشیدن سنگ و سنگ ریزه به قطعات موتور شده و آسیب های جدی به موتور خودرو وارد کند.

پس گلگیر جلو لیفان 520 یکی از قطعات مهم برای جلوگیری از این پاشیدگی در خودرو بوده که نصب می شود. البته یک قطعه دیگر نیز در این قسمت نصب شده است و آن شلگیر می باشد .شلگیر ضربات را شل و نرم تر به گلگیر منتقل می کند و به دلیل شکل ظاهری که دارد مانع از پاشیده شدن گل و لای به بیرون و بدنه خودرو می باشد.

از وظایف دیگر این قطعه گلگیر جلو لیفان 520 اینست که در محافظت از چرخ و لاستیک های خودرو می باشد.گلگیرها در اطراف و دور چرخ ها نصب می شوند که به عنوان محافظی در برابر لاستیک و از بر خورد اشیاء بیرونی به چرخ ها جلوگیری می کند.

جنس گلگیر جلو لیفان 520

گلگیرها جلو راست و چپ از جنس فلز و به صورت بسیار مستحکم تهیه شده و بر روی خودرو نصب می شوند. در حقیقت وجود گلگیر جلو لیفان 520 باعث خودداری از برخورد هر شی خارجی با بدنه خودرو می گردد که در صورت وجود گلگیر با جنس و ماده ضعیف و خرابی زود آن، باعث برخودر گل و لای و سنگریزه و بعد از آن خراشیدگی و زنگ زدگی می گردد.

محل نصب گلگیر جلو لیفان 520 در بدنه

گلگیرهای خودرو بسته به هر مدل خودرویی در اشکال و ابعاد مختلفی تولید میشوند .ولی همه آنها در جلو و عقب خودرو و در دو سمت چپ و راست خودرو به صورت قرینه و دقیقا بعد از درب های خودرو نصب می شوند.

در این قسمت گلگیر جلو لیفان 520 از درب جلو تا چراغ های جلو و کاپوت کشیده شده است و در اطراف و روی چرخ های جلو خودرو نصب می شود. گلگیرهای عقب نیز به همین صورت از درب عقب تا چراغ های عقب و صندوق عقب ادامه دارند.

اما هر دو نوع گلگیر جلو لیفان 520 و عقب در قسمت انتهایی خود به سپر متصل می شوند. به همین دلیل محل قرارگیری گلگیرها همیشه در معرض ضربه و خم شدگی قرار د ارند. پس باید جنس گلگیرها مقاوم و مستحکم در برابر ضربات خارجی باشند.

در مراحل تهیه قطعات خودرو و تولید قطعه گلگیر در برخی موارد گلگیرها را همراه با بدنه خودرو و به صورت یک قطعه متصل به بدنه خودرو و یکپارچه میسازند وقابل جدا شدن از هم را ندارند.تماس با ما