توپی سر کمک ولکس C۳۰

ضمانت بهترین قیمت توپی سر کمک ولکس C30

اصلی ترین و ضمانت بهترین توپی سر کمک ولکس C30

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

توپی سر کمک ولکس C30

یکی دیگر از قطعات خودرو توپی سر کمک ولکس C30 است که به کمک فنر ها متصل است . در واقع این قطعه در قسمت بالایی کمک فنر نصب می شود. باید بگوییم که جنس توپی سر کمک ولکس C30 تواید شده از آلیاژ فلزی با عمرزیاد و مقاومت خیلی بالا در برابر ضربات احتمالی می باشند. 

وقتی که به طور ناگهانی خودرو در دست انداز می افتد در این جا این وظیفه توپی سر کمک ولکس C30 است که مانع شود که دراثر افتادن خودرو در دست اندازها و چاله ها ضربه وارد شده را جذب کند. برای همین به آن قطعه ( دوضربه گیر)نیز می گویند که جلوی ضربه هایی که از بالا و پایین به کمک فنرها وارد می آید را می گیرد.
 

نشانه های از بین رفتن توپی سر کمک ولکس C30

-اول از همه مهره های کمک فنرشل می شود.

-بعد شنیدن صدا از کمک فنر ها یا صدای کوبش

-هنگام فرمان گیری شنیدن صدای تق تق نیز می تواند یکی از علت های خراب توپی سر کمک ولکس C30 و عملکرد نادرست این قطعه باشد.

 

-گاهی خرابی توپی سر کمک ولکس C30 سبب به لرزه درآمدن فرمان خودرو نیزمی‌شود. که

اگر این توپی سر کمک ولکس C30 به هر دلیلی گشاد ، کند موجب شل شدن پیچ و مهره‌های فنر و به صدا افتادن کمک‌فنرها می‌گردد.تماس با ما