براکت سپر عقب ولکس C۳۰

ضمانت بهترین قیمت براکت سپر عقب ولکس C30

اصلی ترین و ضمانت بهترین براکت سپر عقب ولکس C30

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

براکت سپر عقب چپ و راست ولکس C30  برروی سپر می باشد.در واقع وظیفه این قطعات اتصال سپر به خودرو است و این قطعات نگهدارنده سپر یا کشویی آن می باشد.

در حقیقت این براکت سپر عقب چپ و راست ولکس C30  در قسمت انتهایی چپ و راست سپر و درعقب خودرو نصب می شوند آنها را با استفاده خار و پیچ و مهره، سپر را به بدنه که اکثرا گلگیرها هستند متصل می کنند. 

برای اینکه سپرجلو و عقب خودرو استحکام لازم را داشته باشد به یک قطعه برای نگهداری این سپرها نیاز است که برای این امر برای هر سپر دو براکت نصب می شود.

براکت سپر عقب چپ و راست ولکس C30  نتها بر اتصال سپر به گلگیرها و جلوگیری از انتقال شدت ضربه به بدنه که این هم ازعهده این براکت ها برمی آید.

در زمان وقوع تصادف هایی شدت به ظاهر سپر خودرو آسیبی وارد نشده باشد .ولی احتمال ترک خوردگی یا شکستگی در براکت سپر عقب چپ و راست ولکس C30  و جلو وجود داشته باشد.

این براکت سپر عقب چپ و راست ولکس C30  در دسته بندی بدنه و به کمک این قطعه اتصالات سپر به بدنه ماشین امکان پذیر می شود. این براکت سپر عقب چپ و راست ولکس C30  در گوشه های سپر در عقب و جلو همچنین چپ و راست نصب می شود.تماس با ما