قاب مه شکن جلو ولکس C30


قاب مه شکن جلو ولکس C30

قیمت قاب مه شکن جلو ولکس C30 | قاب مه شکن جلو اصلی ولکس C30 | بهترین قاب مه شکن جلو ولکس C30
هر خودرویی دارای دوچراغ پرژکتور یا چراغ مه شکن در قسمت جلو راست و چپ تعبیه شده است . این چراغ های در شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرند .استفاده از مه شکن در هوای مه آلود، به دلیل غلظت و تراکم ذرات بخار آب و همچنین به هنگام بارش شدید برف، از شعاع دید راننده کم می کند و دید راننده را در جاده کم می کند .بنابراین ضروری است برای روشن کردن سطح جاده از چراغ مه شکن استفاده کنید. 

در شرکت های خودروسازی آنها برای حفظ پرژکتوریا چراغ مه شکن از قاب مه شکن جلو ولکس C30 استفاده می کنند که نتها به خودرو ظاهری جذاب می دهد بلکه به عنوان یک نگه دارنده نیز عمل می کند.به منظور مقاومت بالا جنس این قاب مه شکن جلو ولکس C30 را از یک نوع  پلاستیک با دوام ساختند تا در برابر صدمات آسیب نبیند . زمانی که آسیب ببیند باعث شکسته شدن این قاب مه شکن جلو ولکس C30 می شود که باید آن را تعویض کرد.

از این قاب مه شکن جلو ولکس C30 در دو طرف خودرو قسمت جلو سمت راست راننده و قسمت چپ استفداه می کنند .اولین قسمتی که در خودرو احتمال دارد در برابر آسیب های برای جذب ضربه در یک تصادف جاده ای قرار بگیرد قاب مه شکن جلو ولکس C30 است که خود یکی از اجزای سبک خودرو است.برچسب ها :
قیمت قاب مه شکن جلو ولکس C30 قاب مه شکن جلو اصلی ولکس C30 بهترین قاب مه شکن جلو ولکس C30 قاب مه شکن جلو فابریکی ولکس C30 خرید قاب مه شکن جلو ولکس C30 قاب مه شکن جلو ولکس C30 فروش قاب مه شکن جلو ولکس C30 قیمت و خرید قاب مه شکن جلو ولکس C30