شبرنگ سپر عقب چپ و راست ولکس C۳۰

jacshop.ir

شبرنگ سپر عقب چپ و راست ولکس C30

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

اگر به پشت خودرو نگاه کنید در پایین در روی سپر دو چراغ را مشاهده می کنید که در واقع این دو چراغ شبرنگ می باشد .درهر خودرویی دو شبرنگ در سمت راست و چپ تعبیه شده است که می تواند در هنگام شب به رانندگان دیگر در پشت سر خودروی شما اخطار وجود خودروی شما را بدهد.

وظیفه اصلی شبرنگ سپر عقب چپ و راست ولکس C30 بازتابش نور است ، به این معنی که نوری که از چراغ خودروها ی پشت سر خودروی شما به این چراغ ها تابیده می شود را بازتاب می کند . البته جزو قطعات تزیینی خودرو نیز به حساب می آید.  

محل نصب این شبرنگ سپر عقب چپ و راست ولکس C30 روی سپر عقب سمت راست و سمت چپ شاگرد می باشد. در موررد ساخت این نوع از چراغ ها ، جنس این شبرنگ سپر عقب چپ و راست ولکس  C3را از پلاستیک شفاف و رنگی سفید مانند تهیه می کنند تا موجب انعکاس نور بسیار بالا در خودرو میشود.استفاده ازاین نوع پلاستیک های شفاف به زیبایی بیشتر خودرو می افزاید.

اولویت اول باید در سالم بودن این چراغ ها باشد. وجود این چراغ شبرنگ سپر عقب چپ و راست ولکس C30 به ظاهر خودرو کمک می کند. هنگامیکه نور چراغ های عقب خودرو های دیگر به شبرنگ سپر عقب چپ و راست ولکس C30 تابیده می شود این نور توسط این شبرنگ گرفته شده و به اندازه معینی از نور را باز گردانده می شود تا رانندگان پشت سر را از وجود خودروی جلویی آگاه کنند. اندازه این نورکم است و باعث مزاحمت برای چشم رانندگان نشود و تنها آن ها را از وجود خودرو در جلوی خودروهایشان در شب باخبر می سازد.

پس این چراغ شبرنگ سپر عقب چپ و راست ولکس C30 برروی خودرو در وهله نخست به خاطر جذابیت خودرو و بعد ایمنی در مکان های تاریک می باشد. بهتر است شبرنگ سپر عقب چپ و راست ولکس C30 در صورت شکسته شدن و یا ترک برداشتن تعویض شوند تا عملکرد مناسبی داشته باشند.

 تماس با ما