سوپاپ دود لیفان X۶۰

ضمانت بهترین قیمت سوپاپ دود لیفان X60

اصلی ترین و ضمانت بهترین سوپاپ دود لیفان X60

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

اما در مورد سوپاپ ها قطعاتی هستند که برای باز و بسته شدن دارای نظم خاصی بوده و در حقیقت موتورهای احتراقی با سوزاندن سوخت در داخل سیلندر نیرو را برای حرکت خودرو تولید میکنند. در این قسمت هر ماده سوختنی، اکسیژن و حرارت 3 پارامتر برای عمل سوختن لازم دارد. بنابراین هر موتور برای سوختن باید اکسیژن را از خارج گرفته  و بعد دود حاصل را خارج کند.سوپاپ دود لیفان X60 سوپاپی برای خروج دود بوده که به دلیل در تماس بودن با گاز های داغ دمای بیشتری نسبت به سوپاپ هوا پیدا می کنند . در واقع این سوپاپ دود لیفان X60 را از محفظه احتراق خارج می کند خیلی کوچکتر از سوپاپ هوا می باشد.

اما در مورد جنس سوپاپ ورودی که بیشتر از فولاد کروم نیکل و یا فولاد کبالت و یا فلزات دیگر می باشد در حالی که  در سوپاپ دود لیفان X60 از فلزاتی  تولید می شوند که در مقابل حرارت مقاومت بالایی دارند مانند فولاد کروم و نیکل. زیرا که حرارت بیشتری بر سوپاپ دود لیفان X60 خروجی اثر می کند.

از آنجا که میل‌لنگ با حرکات بالا و پایین پیستون می‌چرخد حرکت میل بادامک به خودی خود با حرکت پیستون هماهنگ می گردد . این یکنواختی باعث می‌گردد تا در لحظه پایین آمدن در ابتدای کورس خود  به منظور مکش هوا به داخل سیلندر میل بادامک سوپاپ هوا را باز کند. این کار تا زمانی ادامه دارد که پیستون شروع به متراکم ساختن هوای ورودی میکند در این زمان سوپاپ هوا وسوپاپ دود لیفان X60 هر دو بسته می شوند.

در واقع بسته بودن سوپاپ تا پایان آخر قدرت ادامه دارد در این لحظه با شروع حرکت رو به سمت بالای پیستون سسوپاپ دود لیفان X60 هم باز شده و تا رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا باز می‌ماند. بعد از آن دور جدیدی آغاز می‌گردد. پس سوپاپ دود لیفان X60 زودتر از سوپاپ هوا خراب می گردد . زیرا که سوپاپ دود لیفان X60 تماس بیشتری با دمای حاصل از انفجار در محفظه احتراق دارد و هنگام خروج دود ایجاد شده حرارت بالایی را سوپاپ دود لیفان X60 متحمل می شود.تماس با ما