زنجیر تایم لیفان X۶۰

ضمانت بهترین قیمت زنجیر تایم لیفان X60

اصلی ترین و ضمانت بهترین زنجیر تایم لیفان X60

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۰۶۹۴۳۶۵
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

برای زمان‌بندی مناسب در باز شدن سوپاپ‌های یک پیشرانه موتور احتراق داخلی و انجام گرفتن صحیح ، هماهنگ و دقیق فرآیندهای مکش، تراکم، احتراق و تخلیه، از زنجیر تایم لیفان X60 استفاده می‌شود. باید بدانید که حرکت پیستون‌ها و باز شدن سوپاپ‌ها برای ورود هوا و سوخت باید با یکدیگر در باید هماهنگ باشند و زنجیر تایم لیفان X60 میل سوپاپ و میل‌لنگ را به یکدیگر وصل کرده و ارتباط درست میان چرخش آن‌ها را برقرار می‌کند.زنجیر تایم لیفان X60 از فلز ساخته می شود.

زنجیر تایم لیفان X60 داخل پیشرانه قرار دارد و با توجه به جنس و تماس خود با اجزای دیگر به روغن‌کاری نیاز دارد . در واقع عمرزنجیر تایم لیفان X60 بیش‌تر است و بسیاری عمر زنجیر تایم لیفان X60 را برابر با عمر پیشرانه (موتور) در نظر می گیرند.

در حقیقت پاره شدن زنجیر تایم لیفان X60 می تواند صدمات خیلی زیادی به خودرو وارد کند.
به این صورت که در هنگام بروز صدمات به خاطر پاره شدن زنجیر تایم لیفان X60 به طور کلی باید موتور خودرو را تعویض کرد.

عوامل  خرابی  زنجیر تایم لیفان X60

-شل بودن یا تنظیم نبودن هرزگردها

-ریختن انواع سیالات خودرو از جمله روغن، گریس یا ضدیخ بر روی سطح

-خرابی بلبرینگ هرزگردها، باعث اختلال در روند چرخش

-تغییرات دمایی شدید (دمای زیاد سرد یا زیاد گرم)

-کم شدن فشار روغن پیشرانهتماس با ما