طبق جلو راست جک S۵

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین طبق جلو راست جک S5

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

اطلاعات جامع در مورد طبق جلو راست جک S5

حالا ببینیم که طبق جلو راست جک S5  چیست؟این طبق خودرو قطعه ای فلزی است که در دو سر دارای بوشهای محوری است که از یک سو به قطعات متحرک سیستم تعلیق و از سمت دیگر به شاسی خودرو متصل می گردد و نقش اتصال شاسی به قطعات سیستم تعلیق را بر عهده دارد. طبق های در برخی موارد از نظر ظاهری شبیه به حرف A هستند چرا که از سمتی که به شاسی خودرو متصل می شوند دارای دو محور هتسند که در این حالت به آنها جناغی نیز گفته می شود.

طبق جلو راست جک S5 خودرو قطعه ای فلزی است که در دو سر دارای بوشهای محوری است که از یک سو به قطعات متحرک سیستم تعلیق و از سمت دیگر به شاسی خودرو متصل می گردد و نقش اتصال شاسی به قطعات سیستم تعلیق را بر عهده دارد.

در واقع محل قرارگیری طبق ها نیز ممکن است در نیمه بالا و یا نیمه پایین چرخ وسیله نقلیه باشد که بنا بر محل قرارگیری به آن طبق بالا یا طبق پایین گفته می شود. امروز با گسترش استفاده از سیستم فنر و کمک فنر یکپارچه استفاده از طبق بالا کاهش پیدا کرده و اکثر خودروهای امروزی طبق پایین هستند. علاوه برآن محل اتصالات طبق ها دارای بوش هایی است که وظیفه اتصال طبق به شاسی بر عهده آنهاست.

 

در مورد کارکرد این طبقجلو راست جک S5  به عنوان یکی ازقطعات سیستم تعلیق خودرومی باشد، حرکت آن را مهیا می کند و به همراه دیگر اعضای این سیستم، زوایای کمبر و کستر را می سازند. در نتیجه این طبق ها وظیفه دارند که نیروهای عرضی وارده از جاده را به شاسی خودرو منتقل و خنثی کنند. همچنین نیروهای طولی وارده از جاده را که از طریق سگ دست منتقل کرده و  به میل موجگیر و در نهایت به شاسی انتقال می دهد.

این قطعه یعنی ،طبق جلو راست جک S5 در سه بخش اصلی به قطعات دیگرخودرو متصل می شود:اولا در قسمت داخلی توسط یک بوش لاستیکی که روی بوش فلزی سوار شده به شاسی خودرو متصل می شود.دوما انتهای بیرونی طبق نیز توسط یک مفصل به نام سیبک به سگدست وصل می شود. در سوما قسمت طبق در وسط به میل موجگیر متصل است.

علائم خرابی طبقجلو راست جک S5

-به علت اینکه رانندگان زیاد با طبق راست جلو راست جک S5 کاری ندارند پس اهمیتی به این قطعه نمی دهند تا زمانی که صدای تق تق در دست اندازها و یا صدای جیر جیر که بر اثر حرکت طبق جلو راست جک S5 و تماس سایشی آن با شاسی شنیده شود که آنگاه این  می تواند نشانه ی از خرابی طبق جلو راست جک S5 باشد.

 

- نشانه دیگر خرابی طبق جلو راست جک S5 را باید در انحراف شدید زوایای کمبر و کستر چرخ ها و کج شدن طبق پیدا کرد. در این قسمت راننده با مشاهده چرخ ها و عدم همردیفی آنها قابل تشخیص است.


-باید متذکر شد که طبق ها معمولاً از دو ناحیه بوش و سیبک خرابی بیشتری دارند زیرا به علتی که این دو قسمت فشارهای وارد از جاده را کنترل می کند پساین قطعه در اثر شرایط جاده و نحوه رانندگی در معرض آسیب بیشتری قرار میگیرد. همچنین برخورد چرخ ها با پستی و بلندی های جاده می تواند باعث کج شدن طبق
جلو راست جک S5  خودرو میشود.

عوامل خرابی طبق جلوراست جک S5

وقتی که در هنگام رانندگی با سرعت از مسیرهای ناهموار و پستی بلندی ها عبور می کنیم در این زمان حرکت طبق ها در مسیرهای ناهموار و پستی و بلندی و نیز زمانی که وزن خودرو بیش از حد است، بیشتر می شود. این حرکات توسط فنر و کمک فنر، جذب و متعادل می شود. در صورتی که ضربه های وارده، مثلا وقتی که خودرو تصادف می کند، بیش از حد شدید و ناگهانیمی شود ، کنترل و جذب ضربه از عهده فنر و کمک فنر نیز خارج و در نتیجه، بازویی، کج می شود.

-هنگام از بین رفتن بوش های طبق جلو راست جک S5 بر اثر کارکرد طولانی، تاثیر مستقیم بر طبق جلو راست جک S5 می گذارد و باعث خرابی آن می شود.

-جنس مواد اولیه ناخالص و  یا کیفیت پایین آن، تاثیر مستقیم در عمر این قطعه دارد.

-ممکن است فرسوده شدن این قطعه به علت عملکرد طولانی هم وجود داشته باشد.

-خارج شدن بوش بازویی و آسیب دیدن سیبک ها نیز از جمله دلایل بروز مشکل در این قطعه است.تماس با ما