طبق جلو راست ولکس C۳۰

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین طبق جلو راست ولکس C30

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

 در مورد یکی دیگر از قطعات اصلی خودرو ، طبق جلو راست ولکس C30  است . این قطعه ای فلزی می باشد که در دو سر آن بوشهای محوری وجود دارد که از یک سو به قطعات متحرک سیستم تعلیق و از سمت دیگر به شاسی خودرو متصل می شود و نقش اتصال شاسی به قطعات سیستم تعلیق را بر عهده دارد.

طبق های در بعضی از موارد از نظر ظاهری شبیه به حرف A هستند به این علت که از سمتی که به شاسی خودرو متصل می شوند  که دارای دو محور می باشد که در این حالت به آنها جناغی گفته می شود.

اما در مورد محل قرارگیری طبق ها  که  در نیمه بالا و یا نیمه پایین چرخ وسیله نقلیه باشد و بنا بر محل قرارگیری به آن طبق بالا یا طبق پایین گفته می شوند. امروز با گسترش استفاده از سیستم فنر و کمک فنر یکپارچه استفاده از طبق بالا کم شده است و اکثر خودروهای امروزی طبق پایین دارند. علاوه برآن محل اتصالات طبق ها دارای بوش هایی است که وظیفه اتصال طبق به شاسی بر عهده آنهاست.


در مورد کارکرد این طبق جلو راست ولکس C30  که به عنوان یکی ازقطعات سیستم تعلیق خودروعمل می کند، حرکت آن را مهیا می کند و به همراه دیگر اعضای این سیستم، زوایای کمبر و کستر را تشکیل می دهند. در اما این طبق ها وظیفه دارند که نیروهای عرضی وارده از جاده را به شاسی خودرو منتقل و خنثی کنند. وحتی نیروهای طولی وارده از جاده را که از طریق سگ دست منتقل کرده و  به میل موجگیر و در نهایت به شاسی انتقال می دهند.

این قطعه یعنی ،طبق جلو راست ولکس C30 در سه بخش اصلی به قطعات دیگرخودرو متصل می شود:اولا در قسمت داخلی توسط یک بوش لاستیکی که روی بوش فلزی سوار شده به شاسی خودرو متصل می شود.دوما انتهای بیرونی طبق نیز توسط یک مفصل به نام سیبک به سگدست وصل می شود. در سوما قسمت طبق در وسط به میل موجگیر متصل است.

نشانه های  خرابی طبق جلو راست ولکس C30

-به دلایلی رانندگان اکثرا با طبق جلو راست ولکس C30 کاری ندارند پس  برای آنها این قطعه اهمیتی ندارند تا زمانی که صدای تق تق در دست اندازها و یا صدای جیر جیر که بر اثر حرکت طبق جلو راست ولکس C30 و تماس سایشی آن با شاسی شنیده شود که آنگاه این  می تواند نشانه ی از خرابی طبق جلو راست باشد.


- از علائم دیگر خرابی طبق جلو راست ولکس C30 را باید در انحراف شدید زوایای کمبر و کستر چرخ ها و کج شدن طبق پیدا نمود. در این قسمت راننده با مشاهده چرخ ها و عدم همردیفی آنها قابل تشخیص است.


-این را بدانید که طبق ها معمولاً از دو ناحیه بوش و سیبک خرابی بیشتری دارند زیرا به علتی که این دو قسمت فشارهای وارد از جاده را کنترل می کند در واقع این قطعه در اثر شرایط جاده و نحوه رانندگی در معرض آسیب بیشتری قرار میگیرد. همچنین برخورد چرخ ها با پستی و بلندی های جاده می تواند باعث کج شدن طبق جلو راست ولکس C30
  خودرو میشود.

عوامل خرابی طبق جلو راست ولکس C30

زمانی که در هنگام رانندگی با سرعت از مسیرهای ناهموار و پستی بلندی ها عبور می کنیم در این زمان حرکت طبق ها در مسیرهای ناهموار و پستی و بلندی و نیز زمانی که وزن خودرو بیش از حد است، بیشتر می شوند. این حرکات توسط فنر و کمک فنر، جذب و متعادل می شوند. در صورتی که ضربه های وارده، مثلا وقتی که خودرو تصادف می کند، بیش از حد شدید و ناگهانیمی شود ، کنترل و جذب ضربه از عهده فنر و کمک فنر نیز خارج و در نتیجه، بازویی، کج می شود.

-هنگام از بین رفتن بوش های طبق جلو راست ولکس C30 بر اثر کارکرد طولانی، تاثیر مستقیم بر طبق جلو راست ولکس C30 می گذارد و باعث خرابی آن می شود.

-بعد از آن جنس مواد اولیه ناخالص و  یا کیفیت پایین آن، تاثیر مستقیم در عمر این قطعه دارد.

-امکان دارد که فرسوده شدن این قطعه به علت عملکرد طولانی هم وجود داشته باشد.

-خارج شدن بوش بازویی و آسیب دیدن سیبک ها نیز از جمله دلایل بروز مشکل در این قطعه است.تماس با ما