مه شکن جلو ولکس C30


مه شکن جلو ولکس C30

بهترین مه شکن جلو ولکس C30 | مه شکن جلو ارجینال ولکس C30 | خرید مه شکن جلو ولکس C30




مه شکن جلو ولکس C30 یا پرژکتور از قسمت های ایمنی خودرو می باشد. مه شکن جلو ولکس C30 به گونه ای طراحی شده اند که روشنایی مستقیم به سطح و لبه های جاده پخش کنند. مه شکن ها در زمان دید ضعیف ناشی از شرایط جوی مانند باران، برف، مه و یا شن بسیار مهم و با اهمیت می باشند. در بسیاری از مواقع مردم از یافتن هدف کاربرد چراغ جلو و مه شکن جلو ولکس C30 دچار گیجی می شوند.


مه شکن جلو ولکس C30 در قسمت جلوو هم برای قسمت عقب استفاده می شوند. رنگ مه شکن جلو ولکس C30 اغلب سفید می باشد. در صورتی که به رنگهای زرد و آبی هم ساخته می شوند. مه شکن عقب نیز اکثرا قرمز و اکثر اوقات به رنگ سبز وجود دارد. به طور کلی  مه شکن جلو ولکس C30، نشان دادن لبه های جاده و خطوط آن، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و دید بهتر هنگام پیچ های ناگهانی جاده می باشد .مه شکن عقب نیز برای هشدار به رانندگان پشت سر و آگاه ساختن آنها از حضور خودرو در شرایط دید ضعیف، استفاده می کنند.

 در این گونه از مه شکن ها از لامپ های زنوان با بهترین کیفیت نور استفاده می شود.


برچسب ها :
بهترین مه شکن جلو ولکس C30 مه شکن جلو ارجینال ولکس C30 خرید مه شکن جلو ولکس C30 قیمت مه شکن جلو ولکس C30 مه شکن جلو اصلی ولکس C30 فروش مه شکن جلو ولکس C30 خرید مه شکن جلو ولکس C30